15

15 metų patirtis

Siekiame užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir sklandžią vykdomų procedūrų eigą. Palaikome partnerystę ir bendradarbiaujame su  procedūrose dalyvaujančiomis  institucijomis ir vertinimą atliekančiais specialistais. Teisę vykdyti poveikio visuomenė sveikatai (PVSV) vertinimą Lietuvoje, pagal išduotą veiklos licenciją, įgijome vieni iš pirmųjų – turime sukaupę 15 metų patirtį.