Informacija apie ŽŪK „Baltas lašas“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą. Poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija.

Planuojamos ūkinės veiklos  organizatorius: ŽŪK „Baltas lašas“ Dvaro g. 2A, Meškalaukis, kontaktinis asmuo –  projekto vadovė Asta Kokienė, UAB „Statybų valdymo biuras“,  tel. (8-37) 206356.

Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.: 8 608 86500, el. p.: sandra@rachel.lt, kontaktinis asmuo – S. Vadakojytė – Kareivienė.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): ŽŪK „Baltas lašas“ pienininkystės komplekso plėtra Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Meškalaukio k.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Ūkinė veikla – pienininkystės komplekso plėtra. Naujų fermų statybai bus sujungti 4 žemės sklypai, šalia esamo pienininkystės komplekso. Šiuo metu vykdomos sklypų sujungimo procedūros. Projektuojamos 4 fermos ir pieno blokas su pagalbinėmis patalpomis. Visos melžiamos karvės bus laikomos naujuose tvartuose. Planuojama papildomai statyti naujus 4  vnt. skysto mėšlo rezervuarus (viso 32 000 m3) adresu Jukonių k. Pušaloto sen. Skystas mėšlas kaupiamas rezervuaruose, separuojamas.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. lapkričio 15 d. iki 2018 m. lapkričio 29 d. Joniškėlio apyl. seniūnijos patalpose, adresu: Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r. sav. ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje – www.rachel.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2018 m. gruodžio 3 d. 17.00 val. Joniškėlio apyl. seniūnijos patalpose, adresu: Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r. sav.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.: lauryna@rachel.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Adresas: Respublikos g. 13, Panevėžys, Tel. (8 45) 46 10 81, El. p.: panevezys@nvsc.lt.

 

Žiūrėti ataskaitą

 

Poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija

 

Post a Comment