Informacija apie ūkio, adresu Švenčionėlių g. 37, Senos Pašaminės k., Švenčionėlių sen. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Pienininkystės komplekso rekonstrukcija, Švenčionėlių g. 37, Senos Pašaminės k., Švenčionėlių sen.

Planuojamos ūkinės veiklos  organizatorius: Ūkininkas I. Balčiūnas, Švenčionėlių g. 37, Senos Pašaminės k., Švenčionėlių sen., kontaktinis asmuo – I. Balčiūnas, tel: (8 387) 41331.

Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.: 8 608 86500, el. p.: sandra@rachel.lt, kontaktinis asmuo – S. Vadakojytė – Kareivienė.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Ūkinė veikla – pienininkystės kompleksas. Pirmu etapu planuojama „B“ karvidės rekonstrukcija. „A“ karvidė rekonstruota 2004 m. Rekonstravus karvidę „B“ numatoma statyti naują skysto mėšlo rezervuarą, bei padidinti galvijų skaičių ūkyje iki 557 vnt. Šiuo metu ūkyje laikomi 481 galvijai.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2018 m. gruodžio 14 d. Švenčionėlių seniūnijos patalpose, adresu: Švenčionių g. 3, Švenčionėliai ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje – www.rachel.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2018 m. gruodžio 17 d. 17.00 val. Švenčionėlių seniūnijos patalpose, adresu: Švenčionių g. 3, Švenčionėliai, LT-18215.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.: lauryna@rachel.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Adresas: Kalvarijų g. 153, Vilnius.  Tel. (8 5) 264 9676, El. p.: vilnius@nvsc.lt.

 

Žiūrėti PVSV ataskaitą

Post a Comment