Informacija apie ŽŪB „Atžalynas“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą. Poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PAVADINIMAS: Pienininkystės komplekso plėtra, adresu Gluosninkų g. 2, Gluosninkų k., Alytaus raj.

TRUMPAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS: Pienininkystės komplekso plėtra. Įgyvendinus PŪV (pastačius naujus tvartus)  iš viso bus auginama  1647 galvijai.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS: ŽŪB „Atžalynas , Gluosninkų g. 2, Gluosninkų k., Alytaus raj., tel: 86 868 7230

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJAS: UAB
„R.A.C.H.E.L Consulting, įmonės kodas – 160421745, S. Žukausko
g. 33-53, Vilnius LT-08239, tel. 85 278 9595, faks. 852778195, el.p.: info@rachel.ltwww.rachel.lt

PVSV ATASKAITA EKSPONUOJAMA IR SU JA SUSIPAŽINTI GALIMA
Simno seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vytauto g. 29,
Simno sen., Alytaus raj., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2018 m. gruodžio 13 d. iki  2019 m. sausio 2 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „R.A.C.H.E.L Consulting“ buveinėje ir interneto svetainėje www.rachel.lt

VIEŠAS SUSIRINKIMAS ĮVYKS 2019 m. sausio 03 d. 17 val., Simno seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vytauto g. 29, Simno se., Alytaus raj. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV
dokumentų rengėjui – UAB „R.A.C.H.E.L Consulting“ (aukščiau
nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153,
LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

 

Žiūrėti ataskaitą

Post a Comment