Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos Dvaro g. 19, Siesikų sen., Ukmergės r. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą.

Planuojamos ūkinės veiklos  organizatorius: Ūkininkas S. Razvadauskas, Dvaro g. 19, Siesikų sen, Vaivadiškių k., Ukmergės r., kontaktinis asmuo – S. Razvadauskas, tel: 8 612 21205.

Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.: 8 608 86500, el. p.: sandra@rachel.lt, kontaktinis asmuo – S. Vadakojytė – Kareivienė.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas):  Pienininkystės komplekso rekonstrukcija, Dvaro g. 19, Siesikų sen.,  Vaivadiškių k., Ukmergės r.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Ūkinė veikla – pienininkystės kompleksas. Pieno per metus priduodama apie 140 tonų, mėsos apie 1 toną.

Karvidė „B“ buvo rekonstruota 2013 metais. Planuojama rekonstruoti karvidę „A“ ir statyti naują skysto mėšlo rezervuarą, bei padidinti galvijų skaičių ūkyje iki 468 vnt. Šiuo metu ūkyje laikoma 401 galvijai. Galvijų skaičius bus didinamas palaipsniui.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. lapkričio 13 d. iki 2018 m. lapkričio 27 d. Siesikų seniūnijos patalpose, adresu: Draugystės g. 2, Siesikų mstl., Ukmergės r. ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje – www.rachel.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2018 m. lapkričio 28 d. 17.00 val. Siesikų seniūnijos patalpose, adresu: Draugystės g. 2, Siesikų mstl., Ukmergės r.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.: lauryna@rachel.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Adresas: Kalvarijų g. 153, Vilnius.  Tel. (8 5) 264 9676, El. p.: vilnius@nvsc.lt.

 

Žiūrėti ataskaitą

Post a Comment