Informacija apie ŽŪB „Atžalynas“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PAVADINIMAS: Pienininkystės komplekso plėtra, adresu Gluosninkų g. 2, Gluosninkų k., Alytaus r.

TRUMPAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS: Pienininkystės komplekso plėtra. Įgyvendinus PŪV (pastačius naujus tvartus)  iš viso bus auginama  1647 galvijai.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS: ŽŪB „Atžalynas , Gluosninkų g. 2, Gluosninkų k., Alytaus r., tel: 86 868 7230

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJAS: UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“,
įmonės kodas – 160421745, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, LT-09129 tel. 85 278 9595, faks. 852778195, el.p.: info@rachel.ltwww.rachel.lt.

PVSV ATASKAITA EKSPONUOJAMA IR SU JA SUSIPAŽINTI GALIMA:
Simno seniūnijos administracinėse patalpose, adresu: Vytauto g. 29, Simno sen., Alytaus r.,  darbo  dienomis,  darbo  valandomis nuo 2018 m. gruodžio 13 d. iki  2019 m. sausio 2 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti  UAB „R.A.C.H.E.L Consulting“ biure ir interneto svetainėje www.rachel.lt

VIEŠAS SUSIRINKIMAS ĮVYKS 2019 m. sausio 03 d. 17 val., Simno seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vytauto g. 29, Simno sen., Alytaus r. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu,  faksu  iki  viešo  susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui –  UAB  „R.A.C.H.E.L Consulting“ (aukščiau nurodytu  adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės  sveikatos centras,  Kalvarijų g. 153, LT-08221  Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

 

Žiūrėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Post a Comment