Informacija apie ŽŪB „Žvirblioniai“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą. Poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: pienininkystės komplekso plėtra adresu Tarvydų g. 4, Žvirblionių k., Pakruojo raj.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: pienininkystės komplekso plėtra: pastačius naujus melžiamų karvių tvartus ir pieno bloką, melžiamų karvių skaičius padidės iki 1498 vnt.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: ŽŪB „Žvirblioniai“ , Tarvydų g. 4, Žvirblionių k., Pakruojo raj., tel. Tel. 84 214 9822; fax. 84 214 9932.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „R.A.C.H.E.L Consulting“, įmonės kodas – 160421745, S. Žukausko g. 33–53, Vilnius LT–08239, tel. 85 278 9595, faks. 852778195, el. p.: info@rachel.lt, www.rachel.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima Rozalimo seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Sodžiaus g. 2A, Rozalimas, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. sausio 7 d. iki  2019 m. sausio 18 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „R.A.C.H.E.L Consulting“ buveinėje ir interneto svetainėje www.rachel.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. sausio 21 d. 17 val., Rozalimo seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Sodžiaus g. 2A, Rozalimas. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „R.A.C.H.E.L Consulting“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

 

PVSV ataskaita

PAV atrankos informacija

 

 

Post a Comment