Informacija apie žuvininkystės ūkio, Anso Baltrio g. 24, Letūkų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS „UAB „NORAS“ ŽUVININKYSTĖS ŪKIO PLĖTRA,

ANSO BALTRIO G. 24, LETŪKŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.“

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Ūkinės veiklos  organizatorius: UAB „Noras“, direktorius –  Sigitas Vaitkevičius, Anso Baltrio g. 24, Letūkų k., Kretingalės sen., Klaipėdos  r. sav.

Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.: 8 608 86500,  el. p.: sandra@rachel.lt, kontaktinis asmuo – projekto vadovė –  S. Vadakojytė-Kareivienė.

Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Žuvininkystės ūkio plėtra, Anso Baltrio g. 24, Letūkų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:   Esama ūkinė veikla vykdoma sklype, adresu: Anso Baltrio g. 24, Letūkų k., Kretingalės sen. Plėtra numatyta tame pačiame sklype, didinant jo užstatymą. Ūkyje numatoma per metus užauginti apie 1200 tonų lašišinės žuvies. Žuvys bus šeriamos sausu specialiai subalansuotu kombinuotu pašaru. Žuvies pirminio apdorojimo patalpoje bus valoma žuvis, našumas – 4,8 t/d žuvies. Skrodimo įranga pilnai automatizuota. Žuvininkystės ūkyje bus griežtai vykdoma kenkėjų kontrolė, patalpų, įrangos priežiūra, dezinfekcija.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2019 m. liepos 24 d. iki 2019 m. rugpjūčio 6 d. Kretingalės seniūnijos patalpose, adresu: Klaipėdos g. 12, Kretingalė, LT-96332 Klaipėdos r. ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje – www.rachel.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2019 m. rugpjūčio 7 d. 17.00 val. Kretingalės seniūnijos patalpose, adresu: Klaipėdos g. 12, Kretingalė, LT-96332 Klaipėdos r..

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.: info@rachel.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, adresas: Liepų g. 17, Klaipėda. Tel. (8 46) 41 03 50, El. p. klaipeda@nvsc.lt.

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Viešojo supažindinimo su ataskaita protokolas

Post a Comment