Informacija apie pienininkystės komplekso, Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio se., Lazdijų r. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS „PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTRA,

ŽVEJŲ  G. 17, AŠTRIOSIOS KIRSNOS K., BŪDVIEČIO SEN., LAZDIJŲ R.“

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Ūkinės veiklos  organizatorius: Ūkininkas Naglis Narauskas, Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., LT-67391, Lazdijų r. sav.

Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.: 8 608 86500,  el. p.: sandra@rachel.lt, kontaktinis asmuo – projekto vadovė –  S. Vadakojytė-Kareivienė.

Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Pienininkystės komplekso plėtra, Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., LT-67391, Lazdijų r. sav.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama pieninių galvijų bandos struktūrą didinti iki 1390 SG, t. y.: 963 vnt. melžiamų karvių, 97 vnt. užtrūkusių karvių, 420 vnt. prieauglio iki 12 mėn., 321 vnt. prieauglio 12-24 mėn. bei komplekso teritorijoje esančiose arklidėse laikyti 13 arklių. Komplekso teritorijoje planuojama statyti 463 vietų karvidę, 5 siloso tranšėjas. Žemės ūkio paskirties sklypuose, Pagrūdų ir Jukneliškės kaimuose, 2 skysto mėšlo lagūnas. Bus pradėtas mėšlo priedų „Plocher“ naudojimas, kuris leis kvapo emisijas iš tvartų sumažinti 3 kartus.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2019 m. rugsėjo 19 d. iki 2019 m. spalio 2 d. Būdviečio seniūnijos patalpose, adresu: Dzūkų g. 2, Dzūkų k. ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje – www.rachel.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2019 m. spalio 3 d. 17.00 val. Būdviečio seniūnijos patalpose, adresu: Dzūkų g. 2, Dzūkų k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav., LT-67391.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.: info@rachel.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas, adresas: Savanorių g. 4, Alytus.  Tel. (8 315) 51 182, El. p. alytus@nvsc.lt.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita protokolas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Post a Comment