Informacija apie AB „KREKENAVOS AGROFIRMA“ mėsos perdirbimo cecho plėtrą, Mantvilonių k., Kėdainių r. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

„AB „KREKENAVOS AGROFIRMA“ MĖSOS PERDIRBIMO CECHO PLĖTRA,

MANTVILONIŲ K., KĖDAINIŲ R.“

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Ūkinės veiklos  organizatorius: AB „KREKENAVOS AGROFIRMA“, Mantvilonių k., LT-57346 Kėdainių r., kontaktinis asmuo – Virginijus Dambrauskas – vykdomasis direktorius, el. p.: projektai@krekenavos.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.: 8 655 42182,  el. p.: neringa@rachel.lt, kontaktinis asmuo – projekto vadovė –  N. Šermukšnienė.

Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Mėsos perdirbimo cecho plėtra, Mantvilonių k., Kėdainių miesto sen.,  Kėdainių r.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Įmonė planuoja gamybinėje teritorijoje pastatyti naują       4 100 m2 pastatą, kuriame bus išplėstas esamas mėsos perdirbimo cechas. Įgyvendinus planuojamą vykdyti ūkinę veiklą, technologiniai procesai nepakis, tačiau padidės mėsos perdirbimo cecho gaminamos produkcijos, žalios mėsos, vandens sunaudojimo mėsos perdirbimo ceche, gamybinių nuotekų, sunaudojamų ploviklių ir dezinfektantų, pakavimo medžiagų kiekiai.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2019 m. gruodžio 5 d. iki 2019 m. gruodžio 18 d. Kėdainių miesto seniūnijos patalpose, adresu: S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje – www.rachel.lt

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2019 m. gruodžio 19 d. 17.00 val. Kėdainių miesto seniūnijos patalpose, adresu: S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai, LT-57268.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.: info@rachel.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, adresas: K. Petrausko g. 24, Kaunas, Tel. (8 37) 331 683, El. p. kaunas@nvsc.lt.

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos viešojo supažindinimo su visuomene susirinkimo protokolas

Post a Comment