Bedradarbiavimas, pasitikėjimas ir nauji iššūkiai – didžiausia motyvacija geriausiems rezultatams siekti.

Savo veiklą vystome dviem pagrindinėmis kryptimis: aplinkosauga ir visuomenės sveikatos vadyba.Aplinkos apsaugos srityje specializuojamės ties poveikio aplinkai (PAV) ir poveikio visuomenės sveikatai (PVSV) vertinimo dokumentų ruošimu. Nuo 2003 metų rengiame poveikio aplinkai ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus infrastruktūros, žemės ūkio, energetikos pramonės ir kitiems objektams.  Matematinio modeliavimo programomis „CadnaA“ ir  „Aermod View“  atliekame oro teršalų, kvapų ir triukšmo matematinį sklaidos modeliavimą.

Sveikatos apsaugos ministerijos Išduota licencija nr. 24