Bedradarbiavimas, pasitikėjimas ir nauji iššūkiai – didžiausia motyvacija geriausiems rezultatams siekti!

Savo veiklą vystome dvejomis pagrindinėmis kryptimis: aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos vadybos. Aplinkos apsaugos srityje specializuojamės ties Poveikio aplinkai (PAV) ir Poveikio visuomenės sveikatai (PVSV) vertinimo dokumentų ruošimu. Nuo 2003 metų rengiame Poveikio aplinkai ir Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus infrastruktūros, žemės ūkio, energetikos pramonės ir kitiems objektams. Specializuotomis skaičiavimo programomis „CadnaA“ ir  „Aermod View“  atliekame aplinkos oro užterštumo, kvapų ir triukšmo sklaidos matematinį modeliavimą.

Sveikatos apsaugos ministerijos Išduota licencija nr. 24