Atlikti darbai
1. Pienininkystės ūkiai
 • Ūkininko I. Balčiūno planuojamos ūkinės veiklos – pienininkystės ūkio plėtra, adresu:  Švenčionių g., Senoji Pašaminė, Švenčionių raj.,   informacija atrankai dėl Poveikio aplinkai vertinimo;
 • UAB „Statybos valdymo biuras“ – pienininkystės komplekso, esančio adresu: Želsvelės g. 12, Būriškių k., Marijampolės r. sav. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
 • UAB „Šukioniai“ – planuojamos ūkinės veiklos – pienininkystės ūkio modernizavimas ir išplėtimas,  adresu: Kalnelių k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
 • ŽŪB „Daukniūnai“ – planuojamos ūkinės veiklos – pieno ūkio modernizavimo Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
 • UAB „Statybos valdymo biuras“ – pienininkystės komplekso plėtra, adresu Alksniupių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r., informacija atrankai dėl Poveikio aplinkai vertinimo;
 • Ūkininko R. Vitkausko planuojamos ūkinės veiklos – pieno ūkio modernizavimas, Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
 • UAB „Statybos valdymo biuras“ – pienininkystės komplekso plėtra, adresu: Alksniupių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r.,  Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
 • UAB „Statybos valdymo biuras“ – pienininkystės komplekso modernizavimas, adresu: Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r., informacija atrankai dėl Poveikio aplinkai vertinimo.
2. Paukštininkystės ir gyvulininkystės ūkiai
 • UAB „Karaliūnai“ – veislinių paukščių broilerių auginimo paukštidėse, adresu Karaliūnų g. 7, Vandžiogalos sen., Kauno r. sav., kvapo sklaidos modeliavimas naudojant „ISC- Aermod View“ matematinį modelį;
 • UAB „Agrolinija“ – vykdomos ūkinės veiklos – mėsinė galvijininkystė ir mėšlo kompostavimas,  informacija atrankai dėl Poveikio aplinkai vertinimo;
 • AB „Kaišiadorių paukštynas“ –  ūkinės veiklos, vykdomos adresu: Paukštininkų g. 15, Kaišiadorys, aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimas;
 • UAB „Karaliūnai“– veislinių paukščių broilerių auginimas paukštidėse Karaliūnų g. 7, Vandžiogalos sen., Kauno r. , triukšmo ir oro taršos sklaidos modeliavimas;
 • ŽŪB „Agrowill Lankesa“ –  planuojamos ūkinės veiklos – galvijų auginimo ir naujo skysto mėšlo kauptuvo statybos,
  informacija atrankai dėl Poveikio aplinkai vertinimo;
 • ŽŪB „Lygumai“ – planuojamos ūkinės veiklos – galvijų komplekso, esančio Lygumų k., Pakruojo r. sav., Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
 • UAB „Saerimner“ – ūkinės veiklos, adresu: Sirvydų k., Lekėčių sen., Šakių r., kiaulių komplekso „Lekėčiai“ pastatų išorės rekonstrukcijos, skysto mėšlo frakcionavimo, srutų kaupimo bei tiršto mėšlo kompostavimo įrenginių statyba, Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
 • UAB „Jondara“ – planuojamos ūkinės veiklos – paukštyno įrengimo, adresu: Krivilių k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., informacija atrankai dėl Poveikio aplinkai vertinimo ir Poveikio aplinkai vertinimo programa.
3. Švelniakailių žvėrelių fermos ir žuvininkystė
 • UAB „Fun Farm LT“ – esamos kailinių žvėrelių auginimo fermos Arimaičių g. 15, Pavartyčių k., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav., veiklos praplėtimui reikalingų pastatų statybos kvapų ir teršalų sklaidos modeliavimas naudojant „ISC – Aermod View“ matematinį modelį
 • UAB „Fur Farm LT“ – esamos kailinių žvėrelių auginimo fermos modernizavimo ir plėtros informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo
 • AB „jFish“ – planuojamos ūkinės veiklos – Žuvies auginimas ir perdirbimas Vingio g. 15, Naujųjų Muniškių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „Baltic food partners“ – planuojamos ūkinės veiklos – žuvies perdirbimo įmonės,  adresu Birutės skg. 10, Macenių k., Plungės r. bei Birutės skg. 5, Macenių k., Plungės r. poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „Baltic fish export“ – poveikio visuomenės sveikatai vertinimas planuojamai ūkinei veiklai – žuvies perdirbimo gamyklai su sandėliavimo patalpomis Kauno LEZ, adresu Biruliškių k., Kauno r.
 • Ūkininko D. Karlinsko planuojamos ūkinės veiklos – švelniakailių žvėrelių veisimas ir auginimas, planuojamos adresu Žeimių k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
4. Atliekų ir nuotekų tvarkymas
 • UAB „Virginijus ir Ko“ – kietų antrinių žaliavų rūšiavimo bazės ir veiklos išplėtimo žemės sklypuose, esančiuose adresu Aukštkiemių g. 19 ir 21, Aukštkiemių k., Klaipėdos r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „Agaras“ – vykdomos veiklos (nuotekų valyklos, biodujų jėgainės, skerdyklos eksploatavimo) Panevėžio apskr., Biržų raj., Paberžės sen., Balandiškių k. poveikio visuomenės sveikatai vertinimos
 • UAB „Toksika“ – Šiaulių filialo pavojingų atliekų  sąvartyno įrengimo ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo poveikio aplinkai vertinimas ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • „Meyer & John GmbH & Co.KG” – planuojamos ūkinės veiklos – Kauno miesto nuotekų valyklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „Ekokonsultacijos“ – planuojamos ūkinės veiklos – plastiko atliekų rūšiavimo, numatant naują rūšiavimo bei plovimo liniją, adresu Rudaminos g. 1A, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilnaus raj., triukšmo sklaidos modeliavimas naudojant „CadnaA“ matematinį modelį
 • UAB „Ademo grupė“ – planuojamų atviro tipo paviršinių nuotekų valymo įrenginių Alytaus mieste, prie Didžiosios Dailidės ežero, oro taršos ir kvapų sklaidos modeliavimas naudojant „ISC    Aermod View“ matematinį modelį
 • UAB „Biosistema“ – planuojamos ūkinė veiklos – statybinių ir medienos atliekų surinkimas ir apdorojimas, adresu Gamyklos g. 16, Vilnius, triukšmo sklaidos modeliavimas naudojant „CadnaA“ matematinį modelį
 • UAB „Ekokonsultacijos“ – planuojamos ūkinės veiklos – didelių gabaritų pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo, adresu Partizanų g., Kaniūkų k., Dūkšto sen., Ignalinos r. , triukšmo sklaidos modeliavimas naudojant „CadnaA“ matematinį modelį
 • UAB „Ekokonsultacijos“ – planuojamos ūkinės veiklos – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės triukšmo sklaidos modeliavimas naudojant „CadnaA“ matematinį modelį
5. Energetikos pramonė
 • UAB „Inovacijų valdymas“ – planuojamos ūkinės veiklos – biodujų jėgainės statyba Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apyl. sen. poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „Agaras“ – vykdomos veiklos (nuotekų valyklos, biodujų jėgainės, skerdyklos eksploatavimo) Panevėžio apskr., Biržų raj., Paberžės sen., Balandiškių k. poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „Radviliškio šiluma“ – Radviliškio katilinės poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • AB „Panevėžio energija“ – Panevėžio rajoninės katilinės RK-1 poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „Ekotikslai“ – planuojamos ūkinės veiklos – biodujų kogeneracinės jėgainės  nuotekų valymo įrenginių teritorijoje, Šiaulių r. sav., Jurgeliškių k. 5,  poveikio aplinkai vertinimo atranka
 • IĮ „Geoplius“ – planuojamoms ūkinėms veikloms – šiluminės katilinės, adresais Kailinių g. 34, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. ir  Gėlyno  g. 10, Lazdijai,  poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „Pramonės energija“ – planuojamos ūkinės veiklos – gamybinio pastato rekonstrukcija įrengiant du po 8 MW biokuro katilus su kondensaciniu ekonomaizeriu, adresu Geologų g. 12A, Vilnius, poveikio aplinkai vertinimos
 • UAB „Prienų energija“ –  planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinė, adresu Ryto g. 5, Lentvaris, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „AF–Consult“ – biokuro katilinės statybos Ventos mieste, Akmenės raj. poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „AF–Consult“ – planuojamos ūkinės veiklos –  Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcija įrengiant kogeneracinę elektrinę naudojančią biokurą , poveikio aplinkai vertinimas
 • UAB „Infraplanas“ – vėjo jėgainės, planuojamos adresu Gailiušių k., Babtų sen. poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
6. Perdirbimo ir gamybos pramonė
 • IĮ „Grenesta“ – mėsos perdirbimo cecho, adresu Daškūnų g. 15, Skaidiškių k., Vilniaus raj. poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „Litforina“ – planuojamos ūkinės veikos – Panevėžio konservų fabriko statinių komplekso paskirties keitimas ir rekonstravimas, adresu Kranto g. 13, Panevėžys, poveikio aplinkai vertinimo atranka
 • UAB „ADEM grupė“ – planuojamos ūkinės veiklos – modifikuotos gumos miltelių gamyba (SUMO technologija) poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • ŽŪK „Agro Aves group“ – planuojamos ūkinės veiklos – paukštienos perdirbimo įmonės, adresu Žiežmarių m., Kaišiadorių r. sav. Kauno apskr., poveikio aplinkai vertinimo programa ir poveikio aplinkai vertinimas
 • UAB „Kamintos investicija“ – planuojamos ūkinės veiklos – šildymo sistemos radiatorių gamybos ir sandėliavimo statinių, adresu Ptiniškių k., Sudervės sen., Vilniaus raj., poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „Tėviškės mėsa“ – planuojamos ūkinės veiklos – perdirbimo cecho esančio Sodo g. 27, Gavaltuvos k., Sasnavos sen., Marijampolės sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • ŽŪK „Agroaves Group“ – planuojamos ūkinės veiklos – pastatų rekonstravimo ir paskirties keitimo į kombinuotųjų pašarų paukščiams gamybos cechą ir grūdų saugyklą. Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų statyba, adresu Žemaičių g. 30, Ariogalos m., Raseinių r. sav. poveikio aplinkai vertinimo atranka
 • UAB „Agaras“ – vykdomos veiklos (nuotekų valyklos, biodujų jėgainės, skerdyklos eksploatavimo), adresu Panevėžio apskr., Biržų raj., Paberžės sen., Balandiškių k., poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „Brovit“ – planuojamos ūkinės veiklos – statybinių blokelių gamybos, adresu Vaiškūnų k., Cirkliškio sen., Švenčionių r., poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „ Kamintos investicija“ – planuojamos ūkinės veiklos – šildymo sistemos radiatorių gamyba ir sandėliavimo statiniai, adresu Putiniškių k., Sudervės sen., Vilniaus raj.,   poveikio aplinkai vertinimo atranka
7. Kitos ūkinės veiklos
 • UAB „Kevigus“ – planuojamos ūkinės veiklos – krovininių transporto priemonių autoserviso, adresu Aukštikalnių k., Pasvalio  apylinkių sen., poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • Prekybos pastatų Kaune, adresu Baltų pr. 10 ir Europos per. 62 – triukšmo sklaidos modeliavimas naudojant  CadnaA programinę įrangą
 • Sunkiasvorių automobilių remonto ir techninės apžiūros dirbtuvių, esančių adresu Vasaros g. 50D, Marijampolė – triukšmo sklaidos modeliavimas naudojant CadnaA programinę įrangą
 • UAB „Geometra“ – aplinkelio tiesimas (B2 kategorijos gatvės, apjungsiančios esamo krašto kelio atkarpas, tiesimas įskaitant krašto kelio ir rajoninio kelio rekonstravimą įrengiant sankryžas bei skirtingų lygių sankirtą su geležinkeliu) – Švenčionėlių miesto šiaurinėje dalyje triukšmo ir oro taršos sklaidos modeliavimas
 • UAB „Kamintos investicija“ – planuojamos ūkinės veiklos – šildymo sistemos radiatorių gamybos ir sandėliavimo statinių Ptiniškių k., Sudervės sen., Vilniaus r., poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • UAB „AF – Consult“ – Palangos oro uosto Liepojos pl. 1, Palanga,  poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir apsauginės sanitarinės zonos specialiajam planui nustatymas
 • UAB „Vilniaus architektūros studija“ – planuojamos ūkinės veiklos – gyvenamosios paskirties pastatai Žirmūnų g. 1K, 1L ir 1M, Vilnius,  triukšmo sklaidos modeliavimas naudojant CandaA programinę įrangą
 • Ž. Radvilavičiaus projektavimo biuras – planuojamos ūkinės veiklos – prekybos paskirties pastato, adresu Šiaurės pr. 3a, Kaune,  triukšmo sklaidos modeliavimas naudojant CadnaA programinę įrangą bei oro taršos modeliavimas naudojant „ISC-AERMOD View“ matematinį modelį
 • UAB „Omega action“ – planuojamos ūkinės veiklos – Kulbių  žvyro telkinio II sklypo naudojimas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

Užsakovai ir partneriai