PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS „AB „KREKENAVOS AGROFIRMA“ MĖSOS PERDIRBIMO CECHO PLĖTRA, MANTVILONIŲ K., KĖDAINIŲ R.“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita Ūkinės veiklos  organizatorius: AB „KREKENAVOS AGROFIRMA“, Mantvilonių k., LT-57346 Kėdainių r., kontaktinis asmuo – Virginijus Dambrauskas – vykdomasis direktorius, el. p.: projektai@krekenavos.lt. Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko...

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS „ŠKĖVONIŲ KAPINIŲ PLĖTRA, IVONIŠKIŲ K., BIRŠTONO SEN., BIRŠTONO SAV.“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita Ūkinės veiklos  organizatorius: Birštono savivaldybės administracija, Jaunimo g. 2, Birštonas, LT-59206, kontaktinis asmuo – Agnė Baltė – architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja, el. p.: agne.balte@birstonas.lt. Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S....

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS „PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTRA, ŽVEJŲ  G. 17, AŠTRIOSIOS KIRSNOS K., BŪDVIEČIO SEN., LAZDIJŲ R.“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita Ūkinės veiklos  organizatorius: Ūkininkas Naglis Narauskas, Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., LT-67391, Lazdijų r. sav. Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius,...